Up2Date

Up2Date Gent

Waar en wanneer

Alles wat je moet weten over HR en sociale wetgeving, met een lekkere lunch erbovenop. Dat hebben we voor jou voorbereid. Je komt toch ook?

Inhoud

Belgische Tax Shelter: een update

Tax shelter voor Film en TV bestaat sinds 2004, en werd vorig jaar uitgebreid naar Podiumkunsten. Jaarlijks wordt bij Belgische bedrijven zo’n 150 miljoen EUR opgehaald. Met een aangepaste wetgeving sinds 2015 is investeren in tax shelter eenvoudig en transparant geworden. Mits de nodige analyse en voorbereiding biedt tax shelter een netto rendement van 9,9% na afloop van 18 maanden.

Sinds het Zomerakkoord zijn er een aantal specifieke aandachtspunten:

  • relatie met voorafbetalingen en belastingvermeerdering
  • relatie met liquidatiebonus
  • wat bij herstructureringen of vereffeningen
  • impact bij dividenduitkeringen en toekenning tantièmes
  • cash flow optimalisatie op jaareinde

Om deze punten in detail toe te lichten zal Karsten Verhaegen (KV Tax BV – erkende belastingconsulent) recente ervaringen en best practices toelichten met het oog op de jaarafsluiting.

 

100% herkenning en boeking: droom of werkelijkheid?

ALTERNATIEF BV is een onderneming die zich gespecialiseerd heeft in het ontzorgen van bedrijven en organisaties met betrekking tot hun administratieve processen. Hiervoor zijn twee platformen ontwikkeld: één voor de inkomende factuurstroom en één voor de uitgaande factuurstroom.

  • Sales2Cash dat de volledige flow van uitgaande facturen overneemt gekoppeld aan een pro-actieve multi-channel  opvolging met als doelstelling de ratio van “betaling op vervaldag” en bijgevolg de cashflow te verhogen én de workload uiteraard drastisch te verlagen.
  • Time4Value is een platform dat alle in- en uitgaande facturen digitaliseert via OCR-technologie, ze omzet naar een UBL-bestand om vervolgens direct in de boekhouding te kunnen inlezen. OCR is niet feilloos en praktijk leerde ons dat er een correctheid bekomen werd van ongeveer 80%. Time4Value gaat naar 100% door nog steeds een menselijke controle uit te voeren. Dit is dan ook de USP van deze dienstverlener.

Tijdens deze uiteenzetting verdiepen we ons in beide platformen.

Programma

Ontvangst met lunch

Introductie door Luc Osselaer (SCIO)

Toelichting door Peter Bouckaert (Eyeworks)

Seminarie over Tax Shelter gegeven door Karsten Verhaegen (KV Tax)

Seminarie “100% herkenning en boeking: droom of werkelijkheid?” gegeven door Steven Fuller (ALTERNATIEF BV)

Vragenronde

Einde

Prijs

Totale kostprijs

Gratis