Acerta Catch'up

Waar en wanneer

Acerta Catch'up

Zorg dat je mee bent!

Wat zijn voor social-profitorganisaties de belangrijkste wijzigingen in het verenigings-, het aansprakelijkheids- en het verzekeringsrecht?

Johanna Waelkens van SBB brengt jou graag op de hoogte brengt van het nieuwe verenigingsrecht. Zo kom jij meer te weten over de opportuniteiten en de aandachtspunten voor social profit.

Vervolgens brengen meesters Gert Geerts en Rudy Van Turnhout van GSJ Advocaten de avond verder op smaak met twee interessante workshops. Hoofdingrediënten zijn het aansprakelijkheidsrecht en het verzekeringsrecht, aangevuld met praktijkgerichte tips en tricks.

Kom jij ook proeven van onze juridische informatie op maat van de social-profitsector?

Inhoud

Plenaire sessie

Het nieuwe verenigingsrecht: opportuniteiten en aandachtspunten voor social profit (Johanna Waelkens, SBB)

 1. De grens tussen vzw's en vennootschappen wordt kleiner
 2. Van verbod op winstoogmerk naar verbod op winstuitkering
 3. Ik wil een vzw opstarten. Wat zijn de aandachtpunten onder de nieuwe wet?
 4. Ik heb reeds een vzw. Wat zijn de aandachtspunten onder de nieuwe wet?
 5. Wanneer treden de wijzigingen in werking?

Inhoud workshops

Workshop 1: De aansprakelijkheid en de verplichte verzekering van vrijwilligers, verenigingswerkers en bestuurders-vrijwilligers in de zorgsector (Gert Geerts, GSJ advocaten)

Je herinnert je ongetwijfeld de aansprakelijkheid die de Aalsterse carnavalisten als leden van hun feitelijke carnavalsvereniging opliepen. Het deed veel stof opwaaien. Dergelijke aansprakelijkheid in hoofde van mensen die slechts als ‘vrijwilliger’ actief waren wou de wetgever kost wat kost vermijden. Is de wetgever geslaagd in dit opzet? En hoe zit het op verzekeringsvlak? Ruim tien jaar na de Vrijwilligerswet van 3 juli 2005 is het hoog tijd voor een evaluatie. Dit geldt des te meer omdat de tijd niet stil staat. Sinds de Bijkluswet van 18 juli 2018 kunnen er naast de ‘vrijwilligers’ ook ‘verenigingswerkers’ ingeschakeld worden. De vraag rijst hoe het zit met hun aansprakelijkheid. En wat zijn de implicaties van het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) dat recent, op 28 februari 2019, het levenslicht zag? 

Vanuit haar praktijk wordt het vakgebied aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht van GSJ meermaals geconfronteerd met deze problematiek. We loodsen jullie dan ook graag doorheen dit mijnenveld. De volgende heikele punten komen daarbij alleszins aan bod:

 • Wat met de  ‘immuniteit’ van de vrijwilliger? Geldt deze altijd en overal?
 • Wat in ’s hemelsnaam zijn ‘losse’ feitelijke verenigingen? En hoe zit het met de immuniteit van de vrijwilligers in dergelijke  losse feitelijke verenigingen?
 • Geldt de verzekeringsplicht eigenlijk voor alle verenigingen?
 • Hoe verhouden de nieuwbakken ‘verenigingswerkers’ zich tot deze ‘vrijwilligers’?
 • Hoe zit het met de bestuurder/vrijwilliger van een VZW? Geniet hij of zij ook de immuniteit? Is deze bestuurdersaansprakelijkheid ook gedekt in de verplichte verzekeringspolis?
 • En wijzigde deze bestuurdersaansprakelijkheid niet sinds het nieuwe WVV?
 • Wat zijn overigens de krachtlijnen van het nieuwe WVV voor deze verenigingen?
 • Last but not least, hoe moet/kan dit alles nu allemaal verzekerd worden? Welke polissen spelen ter zake:
  • De verplichte vrijwilligersverzekering?
  • Geïmplementeerd in de verzekering BA-uitbating?
  • Of in de verzekering BA-familiale?
  • En wat met de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en de evenementenpolis?

 

Workshop 2: Aansprakelijkheid in de zorgsector (Rudy Van Turnhout, GSJ advocaten)

Zorg is een basisrecht, verankerd in de Belgische Grondwet, maar zorgverlening brengt ook steeds risico’s met zich mee.  Zorgverleners zijn mensen, en fouten maken is menselijk.  Vaststelling is dat over de laatste decennia het aantal aansprakelijkheidsdossiers alsmaar toeneemt.  Dat heeft twee grote oorzaken.  Enerzijds worden zorggebruikers steeds mondiger, en durft men sneller ageren wanneer er iets mis loopt.  Anderzijds is er stelselmatig toenemende en complexer wordende regelgeving, waardoor zich ook sneller inbreuken tegen die regelgeving kunnen voordoen.

In deze workshop wordt getracht een algemeen overzicht te geven van de aansprakelijkheidsgrondslagen in de zorgsector, en wordt daarnaast ook ingegaan op een aantal specifiekere topics.

 • Inleiding
 • Algemene overview van de aansprakelijkheidsgrondslagen: contractuele, buitencontractuele en strafrechtelijke aansprakelijkheid
 • Enkele concrete voorbeelden uit verschillende zorgdomeinen (ziekenhuissector, ouderenzorg, jeugdzorg, kinderopvang, ...)
 • Specifieke problematiek: fixatie
 • Het Fonds voor Medische Ongevallen
 • Afsluiter: recente trend: het betrekken van de naaste omgeving van zorggebruikers bij de zorgverlening

Programma

Ontvangst met een hapje en drankje

Plenair - Het nieuwe verenigingsrecht: opportuniteiten en aandachtspunten voor social profit (Johanna Waelkens, SBB)

Workshops

Afsluitende drink

Prijs

Totale kostprijs

Gratis